Sprawdź w czym możemy Ci pomóc

Zakres naszych usług

W zakres usług  związanych z obsługą prawną spółek oraz jednoosobowych działalności gospodarczych wchodzą przede wszystkim:

 • bieżąca obsługa prawna firmy,
 • ustne i pisemne porady i opinie prawne,
 • zakładanie, przekształcanie, łączenie, likwidacja,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, polityk oraz innych dokumentów,
 • przygotowywanie gotowych aktów z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania),
 • reprezentacja przedsiębiorców w negocjacjach, mediacjach, sporach sądowych, postępowaniach rejestrowych, postępowaniach administracyjnych,
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę należności na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym,
 • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
 • rejestracja znaków towarowych.

W zakres usług związanych z obsługą prawną organizacji pozarządowych wchodzą przede wszystkim:

 • bieżąca obsługa prawna organizacji,
 • ustne i pisemne porady i opinie prawne,
 • przygotowywanie i opiniowanie umów, regulaminów, polityk oraz innych dokumentów,
 • przygotowywanie gotowych aktów z zakresu prawa pracy (regulaminy pracy, regulaminy wynagradzania)
 • reprezentacja organizacji w negocjacjach, mediacjach, sporach sądowych, postępowaniach rejestrowych, postępowaniach administracyjnych
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę należności
 • doradztwo w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych,
 • uzyskiwanie statusu organizacji pożytku publicznego

Udzielamy porad prawnych  oraz reprezentujemy naszych klientów w sprawach spadkowych, w szczególności:

 • doradzamy w kwestii zachowku, wydziedziczenia, wyboru formy testamentu, odrzucenia spadku, wydziedziczenia krewnego
 • pomagamy w zakresie alternatywnych rozwiązań względem testamentu, takich jak darowizna czy zawarcie umowy dożywocia,
 • doradzamy w zakresie podatku od spadków,
 • pomagamy uzyskać notarialne poświadczenie dziedziczenia,
 • pomagamy dochodzić roszczeń z zapisu i zapisu windykacyjnego, 
 • prowadzimy sprawy o:
   • stwierdzenie nabycia spadku,
   • podział spadku,
   • zachowek,
   • podważenie treści testamentu,
   • wyłączenie małżonka od dziedziczenia,
   • odrzucenie testamentu,
   • przyjęcie testamentu,
   • wydziedziczenie krewnego w testamencie

Reprezentujemy i doradzamy klientom w sprawach o:

 • rozwód,
 • separację,
 • podział majątku,
 • alimenty, 
 • uregulowanie kontaktów z dzieckiem oraz egzekucję kontaktów,
 • ustalenie miejsca pobytu dziecka,
 • pozbawienie, ograniczenie praw rodzicielskich,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie opieki na rzecz osoby ubezwłasnowolnionej.

Świadczymy usługi prawne z zakresu prawa administracyjnego obejmujące:

 • Doradztwo prawne,
 • Odwołania od decyzji administracyjnych,
 • Zażalenia na postanowienia administracyjne,
 • Skargi do sądu administracyjnego 
 • Wnioski urzędowe,
 • Reprezentacja na każdym etapie sprawy – od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO), wojewódzki sąd administracyjny (WSA) po Naczelny Sąd Administracyjny (NSA).

Zajmujemy się:

 • doradztwem w sprawach prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych;
 • sporządzaniem i opiniowaniem umów o pracę (zlecenie, dzieło) o wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników, o zakazie konkurencji, a także regulaminów pracy i wynagradzania; oraz innych aktów i przepisów wewnętrznych pracodawcy,
 • sprawami z zakresu odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • sprawami dot. kar porządkowych i świadectw pracy,
 • doradztwem i przygotowywaniem oświadczeń w przedmiocie wypowiedzenia stosunku pracy (zwolnienia grupowe i indywidualne),
 • sprawami z zakresu odszkodowania za nieuzasadnione bądź niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę; ustalenie istnienia stosunku pracy,
 • reprezentacją pracodawców przed sądem pracy w sporach z pracownikami;
 • sprawami o ustalenie pozorności stosunku pracy lub wysokości wynagrodzenia przez ZUS;
 • reprezentacją przed sądem ubezpieczeń społecznych, w tym sporządzaniem odwołań od decyzji ZUS.

Zajmujemy się:

 • analizą sytuacji finansowo- majątkowej klienta,
 • przygotowaniem wniosku do sądu o ogłoszenie upadłości konsumenckiej,
 • reprezentacją w postępowaniu upadłościowym.

Świadczymy pomoc prawną na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym w zakresie odzyskiwania należności wynikających m.in. z:

 • nieopłaconych faktur VAT,
 • niedotrzymanych umów,
 • zaległości czynszowych,
 • zaległych pożyczek,
 • kar umownych,
 • umów o pracę,
 • zapisów niedozwolonych,
 • umów zawartych ustnie,
 • spłat rozwodowych i alimentacyjnych,

Zajmujemy się:

 • dochodzeniem odszkodowań lub zadośćuczynienia na etapie przedsądowym i sądowym dotyczących odszkodowań wypadkowych, komunikacyjnych, za szkody majątkowe, za błędy medyczne, za śmierć bliskiego,
 • udziałem w negocjacjach ugodowych oraz opiniowaniem i sporządzeniem projektów ugód zarówno sądowych jak i pozasądowych,
 • udzielaniem porad i opinii prawnych.

Zajmujemy się:

  • przeprowadzaniem audytu zgodności z RODO,
  • tworzeniem dokumentacji dot. przetwarzania danych osobowych, 
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych,
  • świadczeniem usługi Inspektora Ochrony Danych.
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz szczegóły View more
Akceptuj
Scroll to Top
Przewiń do góry