W Kancelarii Prawnej Polcyn Łuczak szanujemy prawo do ochrony danych osobowych klientów, pracowników, kontrahentów i partnerów.

W związku z tym, zgodnie z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przysługujących Ci prawach z tym związanych. 

Niezależnie od obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, informujemy, że w związku z udzieleniem pomocy prawnej obowiązuje nas tajemnica zawodowa zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych.

1. Dane Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów Kancelarii Prawnej Polcyn Łuczak są:

 • Ewa Anna Łuczak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Ewa Anna Łuczak, ul. Lisia 13, 61-065 Poznań, NIP 7772972557,
 • Sonia Polcyn prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Sonia Polcyn  ul. Smolna 13c/108, 61-008 Poznań, NIP7632088062,

będące współadministratorami (dalej w dokumencie jako Administrator).

W sprawach związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem:

2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w następujących celach:

 1. udzielenia odpowiedzi na przesłaną za pośrednictwem formularza kontaktowego wiadomość – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. podjęcia działań przed zawarciem, zawarcie i wykonanie umowy – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych) – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 4. ewentualnego zabezpieczenia oraz dochodzenia roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 5. utrzymywania korespondencji mailowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Udostępnianie danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, tj. podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora: dostawcom usług IT, zewnętrznym firmom pocztowym, kurierskim lub księgowym, osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą pozostającym z Administratorem w stałym stosunku zlecenia, w przypadku realizacji płatności bankom oraz innym podmiotom o ile obowiązek taki przewidują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

W przypadku skorzystania przez Ciebie z formularza kontaktowego, Twoje dane nie będą przekazywane innym podmiotom – za wyjątkiem podmiotu obsługującego formularz oraz pocztę e-mail.

4. Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celu dla którego zostały one przekazane oraz zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności:

 • przez okres niezbędny do wykonania umowy / realizacji usługi i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, tj. przez okres 10 lat, lub do czasu przedawnienia roszczeń;
 • w przypadku przetwarzania danych w celu realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu przez okres do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu, z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania danych do końca okresu niezbędnego do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie Twojej zgody  do czasu jej wycofania. Ponadto, przez 10 lat będziemy przechowywać dowód udzielonej zgody dla celów związanych z wykazaniem faktów na wypadek ewentualnych roszczeń.

Po upływie wskazanych wyżej okresów Twoje dane będą trwale usunięte z naszej bazy danych.

5. Prawa użytkowników

Przysługuje Ci prawo do dostępu do danych osobowych, a ponadto możesz w każdym czasie zwrócić się do nas pisemnie albo na adres: ewa@polcynluczak.pl z żądaniem: 

 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nie wszystkie Twoje żądania będziemy jednak mogli zawsze spełnić. Zakres przysługujących praw zależy bowiem zarówno od przesłanek prawnych uprawniających do przetwarzania danych, jak i często – sposobów ich gromadzenia. 

6. Pozostałe informacje

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i przy wykorzystaniu systemów informatycznych, jednak nie będzie to prowadziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym dane nie będą profilowane. Dane osobowe nie będą także przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i nie jesteś zobowiązany do ich podania, przy czym bez ich przekazania nie będziemy mogły odpowiedzieć na Twoją wiadomość e-mail, podjąć działań związanych z zawarciem jak i wykonaniem umowy oraz utrzymywaniem korespondencji mailowej.

7. Mechanizm stosowania plików Cookies

 1. Korzystając z naszej strony www.polcynluczak.pl wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w pamięci urządzenia z którego korzystają Państwo przeglądając stronę (np.: komputer, tablet, telefon). Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Stosowane w naszym serwisie pliki cookies nie przechowują żadnych danych osobowych, względnie innych informacji zebranych od użytkowników. Technika „cookies” wykorzystywana jest przez nas do ustalenia drogi, która doprowadziła użytkownika do strony internetowej www.polcynluczak.pl by w ten sposób rejestrować aktywność osób zainteresowanych naszym serwisem internetowym, jak też dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.
 4. Wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
   • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
   • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

  5. Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Zobacz szczegóły View more
Akceptuj
Scroll to Top
Przewiń do góry